banner
Contactgegevens

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie R. Bijkerk


Gezondheidscentrum Kruidentuin

Kruidentuin 5

2991 RK te Barendrecht

E-mail: info@kj-psychiatrie.nl

T: 06- 15 47 32 38

Kvk-nummer: 54 88 70 97

AGB-code praktijk: 03-95152

AGB-code persoonlijk: 03-068174

Onze werkwijze

In de regel starten we met een intakegesprek. Dit is een gesprek met u als ouders en uw kind, waarbij besproken wordt wat het probleem is. Zowel uzelf als uw kind kunnen aangeven wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er een volledig psychiatrisch onderzoek gedaan (kinderpsychiatrisch onderzoek, ontwikkelingsanamnese/geschiedenis, hetero-anamnese/ oudergesprek en systeemonderzoek), dit eventueel met een aanvullend onderzoek (bv een intelligentie-onderzoek).

De onderzoeken worden afgerond met een adviesgesprek waarin de bevindingen worden teruggekoppeld en op basis daarvan volgt een advies. In totaal vinden er vier gesprekken plaats. Het kan zijn dat er na het adviesgesprek aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan ook via onze praktijk op korte termijn plaatsvinden.

Wij plannen meteen de bovengenoemde afspraken in (1 afspraak in de week), zodat binnen een maand het onderzoekstraject kan worden afgerond. De verslaglegging vindt plaats middels de adviesbrief. Het streven is om deze brief dezelfde week naar u te versturen.

De adviesbrief zal, na goedkeuring van ouders, worden verstuurd naar de verwijzer en naar ouders/ verzorgers.

Wanneer er een behandeling volgt na het advies dan zal dit op basis van een behandelplan gebeuren. Dit behandelplan zal in het adviesgesprek worden besproken met u.

In principe kan elk kinder- en jeugdpsychiatrisch probleem worden behandeld in onze praktijk. Wij werken nauw samen met GZ-psychologen, orthopedagogen en een muziektherapeut. Wat betreft de behandeling kunt u denken aan: psycho-educatie, psychotherapie, steunende en structurerende gesprekken, gezinstherapie, farmacotherapie en speltherapie.

Werkwijze in geval van gescheiden ouders met beiden gezag, waarbij 1 ouder de aanmelding doet:

- tot 12 jaar: vader/ moeder wordt geinformeerd middels een formulier welke ondertekend moet worden

- van 12 tot 16 jaar: mocht een ouder niet betrokken zijn bij de aanmelding, dan bespreken we dit in de intake en van daaruit worden afspraken gemaakt over hoe desbetreffende ouder wel/ mogelijk niet te betrekken

- vanaf 16 jaar ligt de keuze bij de jongere (tenzij het kind niet toerekeningsvatbaar is)